Similu s.r.o.

Aktívny balancér 16 x 7,5A

Aktivní balancovací systém se skládá z:
- mikroprocesorové řídící jednotky Arduino Mega 2560
- měřícího shieldu pro Arduino s 16 nezávislými meřícími kanály
- jednoho, dvou nebo čtyř aktivních balancovacích modulů ON4
(podle počtu článků) s balancovacím proudem 7 až 20A (podle typu modulu)
- kabeláže a dalších drobných doplňků

Aktivní balancování probíhá nezávisle na používání baterií, při nabíjení, vybíjení nebo klidu. Nabíjecí nebo vybíjecí proudy baterie nejsou přítomností balancéru nijak omezeny.

V programové paměti řídící jednotky je nahrán program, který průběžně měří napětí jednotlivých článků a na jejich základě řídí balancovací moduly. Připravuje se možnost odesílání změřených hodnot po sériové lince dalším prvkům systému (jako např. SDS Micro). Je možná i úprava s doplněním o EtherShield a odesílání dat do MySQL databáze.

Pokud se stane, že se napětí některého z článků výrazně odchýlí od ostatních, nebo přesáhne limitní napětí 3.6V, aktivní balancování zařídí odvedení přebytečné energie ven ze systému.

Napětí jednotlivých článků je tak udržováno stále shodné a životnost LiFePO4 baterií se výrazně prodlužuje.

Balancér poskytuje dále signály TTL při přepětí, podpětí a odpojení článku s možností řídit stykače / odpojovače.
Aktivní balancování standardně instalujeme do všech typů ostrovních elektráren.

Cena podľa výkonu sa pohybuje od 100 euro do 1200 euro.

KódCenaPočet
555,00 €
s dph: 666,00 €
© 2017 similu.sk | created by binary.sk